Polityka prywatności Systemu AnyPark

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ramach systemu AnyPark („System”), na który składa się aplikacja AnyPark w wersji mobilnej („Aplikacja”) oraz serwis wraz z aplikacją AnyPark w wersji webowej, znajdujący się pod adresem www. anypark.pl („Serwis”). W tym dokumencie prezentujemy również informacje o wykorzystywanych plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

PANGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: Aleja "Solidarności" 117/207, 00-140 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 06140008300000, kapitał zakładowy 1 155 600,00 zł.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: rodo@anypark.pl.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Założenie konta i skorzystanie z usług oferowanych w Systemie

W jakim celu?
Korzystanie z funkcji oferowanych w Systemie
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Obowiązek prawny (związany zwłaszcza z rachunkowością – gdy dokonujesz płatności) zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
Przez okres obowiązywania umowy Do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

3. Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

4. Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie w ramach Systemu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Systemu w pracach nad jego rozwojem

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych), newslettera

W jakim celu?
Wysyłka informacji marketingowych (zwłaszcza ofert specjalnych), newslettera
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
Do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych (w tym informacji o naszych ofertach specjalnych), newslettera

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Systemem lub naszymi usługami

W jakim celu?
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

Profilowanie

W ramach Systemu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Działania analityczne

W ramach Systemu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie i korzystasz z Aplikacji – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Systemu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

Pliki cookies

Nasz System, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Systemie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Systemu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć obsługę cookies w Twoim urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami pochodzącymi od producenta Twojego urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana Aplikacja mobilna.

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 14 miesięcy od ostatniej wizyty w Serwisie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie Odbiorcy danych Przekazanie danych poza Unię Europejską
Każde działanie w związku z Systemem Hostingodawca Nie ma miejsca
Dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej (chmura) Nie ma miejsca
Podmiot umożliwiający korzystanie z chmury i zapewniający wsparcie techniczne Tak – Izrael**
Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT Nie ma miejsca
Osoba współpracująca z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierająca naszą bieżącą działalność Nie ma miejsca
Podmiot zapewniający usługi czatu wewnętrznego Nie ma miejsca
Przebywanie w ramach Systemu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych Podmiot zapewniający usługi marketingowe Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Podmiot zapewniający usługi marketingowe Nie ma miejsca
Przebywanie w ramach Systemu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych Podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie Tak – Izrael**
Założenie konta i skorzystanie z płatnych usług dostępnych w Systemie Biuro rachunkowe Nie ma miejsca
Dostawca oprogramowania umożliwiającego wystawianie faktur i rachunków Nie ma miejsca
Właściciel lub podmiot zarządzający autostradą, parkingiem, garażem, strefą płatnego parkowania lub innym obszarem objętym usługą świadczoną poprzez System Nie ma miejsca
Dot. usługi e-Toll: Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako uprawniony do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) oraz jako administrator danych zawartych w rejestrze podmiotów uiszczających opłatę elektroniczną wraz z podmiotami świadczącymi usługę pośredniej obsługi klienta SPOE KAS Nie ma miejsca
Dostawca usług związanych z wyszukiwaniem myjn Nie ma miejsca
Dostawca usługi nawigacji w Aplikacji prowadzącej do wolnego miejsca parkingowego wraz ze sprawdzeniem szansy na wolne miejsce parkingowe w danej lokalizacji Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Podmiot realizujący usługi w procesie dostawy do Użytkownika naklejki Nie ma miejsca
Dostawca płatności i agent rozliczeniowy Nie ma miejsca
Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Dostawca oprogramowania CRM Nie ma miejsca
Zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych Podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości/powiadomień marketingowych Nie ma miejsca
Podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości/powiadomień marketingowych Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) Tak – Stany Zjednoczone Ameryki**
Dostawca oprogramowania CRM Nie ma miejsca
Podmiot zapewniający obsługę klienta Nie ma miejsca

a ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki – zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO;
 • w przypadku Izraela – decyzja Komisji 2011/61/UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Pango Polska Sp. z o.o.

ul. Aleja "Solidarności" nr 117 lok. 207
00-140 Warszawa

Infolinia: +48 222 - 700 - 100

Pobierz aplikację:Twoje kontoZałóż konto osobiste Załóż konto biznesowe

Jeśli nie znajdziesz satysfakcjonującej odpowiedzi, wypełnij i wyślij poniższy formularz. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Dla klientów indywidualnych